Kalendarz

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odwiedzi?o nas

Dzisiaj141
Tydzie?141
Wszystkie294598

Powered by Kubik-Rubik.de

Filia Caritas

Filia Caritas

Caritas Olesno - Filia Wojciechw. Filia Caritas w Wojciechowie zosta?a powo?ana 25.05.2010r. Zarz?d Caritasu sk?ada si? z nast?puj?cych osb: Edeltrauda Zug - przewodnicz?ca Linda Wolna - z-ca przewodnicz?cego Aniela Zoremba - skarbnik Krystyna Srokosz - sekretarz G?wnymi celami statutowymi s? mi?dzy innymi: " dzia?alno?? Charytatywna


dzia?alno?? humanitarna i spo?eczno - u?yteczna


organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebuj?cym Mamy rwnie? swoj? piecz?tk?.


?rodki na te cele pozyskiwane s? m. in. ze sprzeda?y palm wielkanocnych, wi?zanek zi?,


warunkw adwentowych oraz ?wiec paschalnych.


Zesp? zajmuje si? rwnie? rozprowadzaniem darw z unii Europejskiej.


Zarz?d prosi o zg?aszanie si? ch?tnych do pracy w Filii Caritasu..


Kontakt: kom. 601 19

03 57 Ela Zug

 
You are here: